Panasonic

Multitenant Modus in de Meervoudige-Telefooncentrale Omgeving

In een multi-PBX omgeving is de multi-tenant-server geconfigureerd om met meerdere PBX-systemen verbinding te maken. In dit geval moeten de volgende vereisten worden genoteerd:

  1. Een Go Connect Server "Site" -licentie wordt toegevoegd voor elke extra PBX die op de server is aangesloten.
  2. Elke gedupliceerde (overlappend) toestellen tussen telefooncentrales zijn niet toegevoegd aan dezelfde tenant, dwz elk toestel toegewezen aan een tenant moet uniek zijn. Let op: de Go Connect server kan automatisch dubbele extensies van telefooncentrale naar telefooncentrale verwerken, maar niet binnen dezelfde tenant. Een uitzondering hierop is waar uaCSTA handsets de registratie maken, in welk geval de toestellen op een specifieke manier moeten worden ingericht om dubbele toestellen te verwerken.
 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.